Pinigai. Ką daryti, kad jų visada būtų ir jie neštų laimę?

Įdėta 2014-05-14

Parengta pagal Rami Blekt (Rami Bleckt) knygą „Likimas ir aš“. Informaciją paruošė R. Mikšiūnaitė

Kaip būti turtingu ir laimingu arba apie tai kaip elgtis su pinigais, kad jų visada būtų ir jie neštų laimę. Amerikoje yra priimta manyti, kad kiekvienas gali ir turi tapti milijonieriumi – tai savotiška Amerikos nacionalinė svajonė. Šiuolaikiniame pasaulyje žmogaus, lengvai mėtančio kamuolius į krepšį mėnesinė alga siekia milijoną, striptizo šokėjos uždirba dešimtis tūkstančių. Iškyla klausimas, kodėl žmonės užsiimantys dvasine praktika, arba skleidžiantys meilės Dievui idėją turėtų gauti mažiau?

Šiame materialiame pasaulyje, kokį sau aukščiausią gyvenimo tikslą beiškeltumėte ar kokių tik aukštų žinių neskleistumėte žmonėms – dažnai jie nepriims Jūsų rimtai vien dėl to, kad jūs nesate materialiai sėkmingas. Jei būsite nesėkmingas varguolis su jumis nelabai kas norės kalbėti. Vedos tvirtina, kad aplinkiniai mus vertina pagal tai kiek sėkmingai mes realizavomės, kiek turtų turime. Pirmoje vietoje tai taikytina vyrams. Patarimas vyrams, kurie skundžiasi nelaimingu asmeniniu gyvenimu: tapkite sėkmingais ir viskas susitvarkys. Tačiau pasaulyje veikia karmos įstatymas. Kiekvienas žmogus turi savo likimą. Karmos dėsnis skelbia, kad kiekvienam iš mūsų šiame gyvenime yra skirtas tam tikras pinigų kiekis. Taigi, kol nepakeisime savo karmos mums skirtų pinigų kiekis nepadidės. O taip pat karmos įstatymas skelbia, kad kiekvienas iš mūsų turi savo pašaukimą ir kad laimė pas mus ateina, kai visuomenėje atskleidžiame savo talentus. Tai reiškia, kad jeigu veikiame ne pagal savo paskirtį ir prigimtį niekada nebūsime laimingi, nepaisant to kiek pinigų turėtume net jei ir būtume milijonieriai.

Pavyzdžiui žmogus dirba ne pagal savo pašaukimą, tarkime jam skirta būti mokytoju, o jis tapo teisininku, nes tai buvo madinga. Jis gali šiuo metu uždirbti 5-10 kartų daugiau pinigų, bet kas atsitiks vėliau? Paprastai tokie žmonės užgyvena nemažą turtą, bet visa tai kitų gyvenimo sferų sąskaita. Laimė paimama iš šeimos, draugų ar sveikatos sferų. Finansai pas šį žmogų auga, bet kitos gyvenimo sferos skursta. O taip pat galimas variantas, kad šiandien jis uždirbs milijoną, bet po 5 metų bus skurdžius. Aišku visai kitaip turime elgtis šioje situacijoje, jeigu mūsų šeima, vaikai neturi ko pavalgyti, tuomet reikia dirbti ten kur moka pinigus. Rinktis gali tik tas, kuris turi pinigų tiek, kad užtenka patenkinti savo ar savo šeimos pagrindinius poreikius.

Taigi, įsisavinkime pirmąją taisyklę: kiekvienas turi veikti pagal savo paskirtį, misiją ir pašaukimą. Tai suteikia mums laimę, o įdomiausia, kad tai atneša ir pinigus. Jeigu veikiame ne pagal savo prigimtį mes negalime būti laimingi, mes negalime realizuotis ir negalime būti turtingi. Jeigu žmogus užsiima veikla pagal savo prigimtį, atskleidžia ir panaudoja savo talentus jis tikrai klestės, o uždirbti pinigai atneš jam laimę. Kai žmogus dirba tai kas jam ne prie širdies arba apskritai užsidirba apgaulės būdu – tai pinigai atneš jam negandas bei nelaimes, ir kaip tvirtina vedos vėliausiai po 10 metų paliks jį.

Istorija: viena moteris pasiskundė išminčiui, kad turtai neatnešė jai laimės. Išminčius jai atsakė: „Tu manai, kad be prabangos ir komforto negali būti laimės. Iš tikrųjų, kad būtum iš tiesų laiminga tau tereikia vieno dalyko, įsitraukti į kažkokią veiklą taip, kad net pamirštum save“.

Antra taisyklė. Tam, kad būtume sėkmingi, mes turime suvokti, kad mūsų darbas ir veikla atneša kitiems gėrį. Mes turime tai jausti. Tyrimai parodė, kad žmonės kurie dirba, bet nejaučia, kad jų veikla atneštų kitiems laimę, po kelerių metų suserga depresija. Jie sunkiai dirba, daug uždirba, bet jie nelaimingi. Ajurveda tvirtina, kad mes net neturėtume pradėti jokio darbo, jei jis nenukreiptas kitų gyvų būtybių didesnei laimei. Čia slypi labai gili prasmė – dėl to mes ir gyvename šiame pasaulyje. Kai Jūs dirbate vien tik dėl materialių gėrybių, Jumyse pradeda vystytis tiktai gobšumas. O gobšumas trukdo mums socialiai realizuotis. Jis mus apriboja. Dėl godumo mes einame dirbti ne pagal savo pašaukimą, o ten kur daugiau moka. Ir rezultate žlugdome savo talentus, keikdami nemėgstamą darbą. Iš godumo taip pat galime kažką apgauti, nesąžiningai elgtis su partneriais ar darbo kolegomis. Visa tai neigiamai veikia mūsų reputaciją, mūsų realizaciją, o galutiniam plane ir mūsų finansinę padėtį. Argi gali gobšus ir pavydus žmogus girdėti savo intuiciją? Jausti kūrybinės bangos būseną ir laisvai atskleisti savo kūrybinį potencialą bei talentus?

Aš jau ne kartą girdėjau šiuolaikinių psichologų ir verslininkų tvirtinimus, kad mūsų vidinės pasąmoninės programos ir negatyvios savybės trukdo tapti turtingais. Viena iš tokių savybių yra pavydas. Pavydas – tai savybė kuri priverčia mus labai greitai degraduoti. Vienas iš šio pasaulio dėsnių sako: „Turtingas - turtingėja, o vargšas dar labiau skursta. Atkreipkite dėmesį, kaip Jūs reaguojate į šią frazę? Gal išgirdus tai, pas jus kyla pavydas arba jus tai nervina? Jeigu kažkas daug uždirba, kodėl gi mums tuo nesidžiaugti? Ypač jei šis žmogus aplinkinius daro šiek tiek laimingesnius? Atsekite momentus, kai Jums kyla pavydas, iškyla gobšumas ir kurį laiką stebėkite juos.

Pavydas ir gobšumas – tai du labiausiai griaunantys jausmai, kurie užtveria mums kelią į laimę ir turtus. Tam kad įveikti šiuos jausmus, reikia priimti koncepciją, kad šiame pasaulyje visko pakanka ir mes gauname tiek, kiek mums reikia. Dievas nenori, kad mes skurstume, todėl mes gauname visko tiek, kiek galime panaudoti aplinkinių didžiausiam gėriui. Deja dauguma iki šiol laikosi stereotipo, kad turtingas žmogus yra blogas (atkreipkite dėmesį, mes juk esame ir norime būti geri). Bet juk priešingai, jei mes turime pinigų, mes visada turime galimybę kažkam padėti. O elgeta nelabai kam gali padėti. Svarbiausia kuo mes turtingesni materialiai, tuo didesnės pas mus galimybės duoti kitiems ir tai yra vienas iš būdų išreikšti savo meilę. Kitas momentas – pinigai padeda mums tobulėti ir progresuoti, pinigai leidžia mokytis, jie suteikia galimybes būti ten kur norime. Svarbu suprasti, kad pinigai suteikia tam tikrą laisvę ir galimybes realizuoti save.

Pinigai turi nešti džiaugsmą. Teisinga meilė pinigams skelbia, kad mes nesame prie jų prisirišę, bet visada elgiamės su jais pagarbiai. Mes turime pamilti pinigus, bet supraskite tarp meilės pinigams ir prisirišimo prie jų yra didelis skirtumas. Prisirišimas - tai noras išnaudoti, gauti vis daugiau ir naudoti viską egoistiniams tikslams patenkinti. Vienas iš „prisirišimo“ sinonimų yra priklausomybė. Kaip pajausti ar esame priklausomi nuo pinigų ar ne? Atkreipkite dėmesį, ar jūs didžiuojatės, kad turite daug pinigų ar iš aukšto žvelgiate į tuos kurie turi mažiau, o turintiems daugiau pavydite? Tai keletas iš požymių, kad esate priklausomi nuo pinigų.

Antras pavyzdys. Kai Jūsų darbe iškyla daug baimių ir abejonių dėl atlyginimo ar priedų už Jūsų triūsą. Pavyzdžiui pas Jus ateina žmonės, bet vietoje to, kad galvotumėte kaip geriau galite padėti jiems, mąstote kiek iš jų galite paimti pinigų? Jeigu gyvenate meilėje, šie klausimai Jus mažai jaudina. Jūs elgiatės išmintingai, imate protingą atlygį už savo darbą. Jumyse nekyla baimės dėl pinigų. Bus kas bus. Jūs pasikliaunate Dievu. Atliekate savo darbą ir viskas, o visa kita Viešpaties valioje.

Atkreipkite dėmesį, kad taip pat nėra gerai, kai mes kuklinamės imti pinigus už savo nudirbtą darbą. Jus galbūt tai nustebins, bet dauguma nemoka teisingai priimti pinigų už suteiktas paslaugas. Tai taip pat yra nepagarba pinigams. Labai svarbu išmokti ramiai priimti pinigus. Tarkime Jūs nusprendėte pamaloninti žmogų pavėžėdami jį iki namų. Šioje situacijoje Jums nesvarbu duos jis pinigų ar ne, bet kartais duoda. Ir kaip gi mes reaguojame? Kai kurie pradeda piktintis, kad čia kažkokie nešvarūs pinigai už mano nuoširdų norą padėti. Arba iškyla mintis, kad turime dar kažką padaryti, tarkim nunešti krepšius iki durų. Iškyla kompleksas, kad mes dabar skolingi ar turime dar kažkaip kitaip papildomai atsilyginti. Kaip pasitikrinti ar turime mes panašų kompleksą? Jeigu kai Jums duoda pinigų Jūs sakote „ačiū“ ir daugiau kaip tik dėkingumas, jokių abejonių ar klausimų neiškyla, reiškia viskas gerai. Mes gyvename sociume, todėl būtina išmokti priimti. Šiame pasaulyje pasieksime sėkmę, jei mokėsime kontaktuoti su kitais žmonėmis. Dėl to reikia išmokti prašyti ir siūlyti, o taip pat duoti ir imti.

Gal kažkam tai bus netikėta, bet dauguma net nenori pinigų. Jeigu Jūs neprisirišęs prie pinigų tai normalu. Bet jei norite pinigų, reikia to panorėti samoningai. Dažnai susiduriu su šiuo paradoksu, kai žmogaus paprašau greitai užrašyti savo gyvenimo tikslus, retai kas užrašo, kad turi ir tikslą praturtėti. Tai rodo, kad pasąmonėje šio noro nėra. O mes pritraukiame į savo gyvenimus tik tai kas glūdi pasąmonėje. Jeigu mes neturime plano ateinantiems metams ar penkeriems uždirbti atitinkamą sumą pinigų – tai reiškia jie mums nėra svarbūs. Aišku dauguma tiesiog nedrįsta užrašyti apie tai, bet kodėl? Argi jie nenori būti turtingais? Taigi, dar viena taisyklė. Tam, kad tapti turtingais ir laimingais, mes turime to norėti ir tiksliai žinoti kokios sumos pinigų mums reikia. Labai svarbu užsirašyti raštu savo finansinius tikslus, nes kitaip pasąmonė jų nepriims.

Dabar nuo bendrų filosofinių principų pereisime prie konkrečių darbo su pinigais technikų. Rytų psichologija tvirtina, kad pinigai ir laikas yra tai, kas pirmoje eilėje reikalauja pagarbos.  Jeigu Jūs nepagarbiai elgiatės su pinigais, tai ką jie daro? Pinigai, taip pat kaip ir laikas iš Jūsų išeina, ypač jei Jūs nevedate savo buhalterijos. Kita taisyklė skelbia, kad mes visada turime žinoti kiek pinigų turime savo piniginėje. Tam reikia bent periodiškai stengtis perskaičiuoti savo pinigus. Bet geriausia vesti pastovią savo buhalteriją. Nereikia pinigų sudievinti, bet reikia juos gerbti, skaičiuoti ir kontroliuoti. Jeigu mes nevedame pinigų apskaitos, jie kažkur išeina ir mes net nesuprantame kur ir kada. Tiesiog pasiimkite kelis šimtus litų ir pasivaikščiokite po parduotuves neskaičiuodami kiek kur jų išleidžiate. Pinigai prapuls ir neaišku kur, rodos tik kelias poras kojinių nusipirkote, o pinigų jau nėra. Ir pastebėta, kai vedate kasdieninę pinigų apskaitą, jų visada yra. Kiekvienas geras verslininkas žino, kad buhalteris yra būtinas.

Jei yra vidinė pagarba pinigams, ji pasireiškia ir išorėje. Vienas iš tokių ženklų yra tas, kad pinigai yra laikomi švarioje, patogioje, gražioje piniginėje. Sakoma, mūsų pinigai turi turėti gražų namelį. Aprūpinti pinigus patogiu ir gražiu namuku yra mūsų pareiga. Kitas įprotis, kai perskaičiuojate savo pinigus nedėkite jų ten kur sėdite, o jei juos dedate ant lovos tai bent patieskite švarų popieriaus lapą, priešingu atveju taip pasireiškia nepagarba pinigams - reiškia Jūs jų neturėsite. Taip pat nedėkite jų ten kur nešvaru.

Ir dar vienas labai svarbus pinigų dėsnis. Kiekvienas iš mūsų turėtume išmokti kiekvieną mėnesį dalį savo pinigų aukoti vertingiems projektams, tinkamiems žmonėms. Vedos pataria aukoti minimum 10% savo pajamų. Tai labai gilus ezoterinis principas. Aukojimas pašalina kliūtis mūsų kelyje į turtus ir klestėjimą. Jeigu Jūs pastoviai aukojate, šis procesas naikina prisirišimą prie pinigų, apvalo mus nuo godumo. Žmonės kurie aukoja 10 % savo pajamų po kelių metų pradeda gyventi turtingiau negu aplinkiniai – tokias išvadas padarė tyrinėtojai iš JAV. Mūsų protas visada mums kalbės: dabar pas tave nedaug pinigų, pačiam neužtenka, bet kai tik uždirbsi daugiau… Bet kas įdomu: kuo daugiau pinigų, tuo daugiau tokių minčių...

Reikia mokytis aukoti teisingai, nes tiesiog atiduoti materialias gėrybes – ne visada yra gerai. Kartais tuo mes galime sugadinti žmogų, pakenkti jam ir savo sielai. Daugumai tikrai iškyla problema: kaip ir kur paaukoti pinigus? Vedos tvirtina, kad aukoti pinigus reikia vertiems žmonėms ir vertingiems projektams. Ne taip paprasta šiais laikais tokius surasti. Bet turėkite omenyje, kai Jūs aukojate vertiems žmonėms Jūsų sėkmė sustiprėja.

Istorija:
- Aš turtingas, bet labai nelaimingas. Kodėl?
- Tu per daug laiko skiri tam, kad uždirbtum pinigus ir per mažai laiko - tam, kad dovanotum žmonėms meilę.


O DABAR PRISIMINKIME SVARBIAUSIUS PUNKTUS:

  1. Tam, kad būti turtingu ir laimingu, kiekvienas turi veikti pagal savo prigimtį, maksimaliai išnaudodamas savo talentus ir suvokdamas, kad jo veikla neša gerovę visiems aplinkiniams.
  2. Kelyje į klestėjimą būtina įveikti du labiausiai griaunančius jausmus: godumą ir pavydą, suvokiant, kad šiame pasaulyje visko pakanka ir mes gauname tiek, kiek reikia.
  3. Reikia mokėti su dėkingumu priimti pinigus už Jūsų atliktą darbą.
  4. Išsikelkite finansinius tikslus šiems ir 5 metams į priekį. Prisiminkite - pinigų reikia panorėti.
  5. Veskite kasdieninę savo finansų apskaitą.
  6. Niekada nenaudokite netinkamų žodžių pinigams vadinti.
  7. Įsigykite gražią, patogią piniginę. Yra nepalanku laikyti pinigus išmėtytus skirtingose vietose ar kišenėse.
  8. Niekada nedėkite pinigų ant nešvarios vietos ar ten kur sėdite.
  9. Pripraskite aukoti vertiems žmonėms, vertingiems projektas dalį savo pajamų, ne mažiau 10 %.

Tai labai paprastos taisyklės, patikrintos tūkstantmečių. Sekdami jomis, jau metų bėgyje pajusite kaip pagerės Jūsų finansinė situacija ir pasijusite ramesni bei laimingesni.

Klestėjimo ir sėkmės Jums!

 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
info@vedukeliu.lt
© 2018 VeduKeliu