Atleidimo pratimas pasąmonės programoms išvalyti

Įdėta 2015-07-11

(Pagal Rami Blekt)

Paimkite rašiklį į savo kairę ranką. Nesvarbu esate kairiarankis ar dešiniarankis. Kairė ranka yra susijusi su dešiniuoju smegenų pusrutuliu t.y. jūsų pasąmone.

Pasąmoninių programų apvalymo praktiką santykiams su tėvu harmonizuoti pradėkite sekmadienį esant augančiam mėnuliui (tarp jauno mėnulio ir pilnaties). Rašykite tokius žodžius:

Mano brangus tėve, (pavyzdžiui Leonai), prašau atleisk man už viską.
Mano brangus tėve, (vardas), aš atleidžiu Tau už viską.
Mano brangus tėve, (vardas), aš esu dėkingas už viską.

Pasąmoninių programų apvalymo praktiką santykiams su mama harmonizuoti pradėkite pirmadienį esant augančiam mėnuliui (tarp jauno mėnulio ir pilnaties). Rašykite tokius žodžius:

Mano brangi mama, (pavyzdžiui Danguole), prašau atleisk man už viską.
Mano brangi mama, (vardas), aš atleidžiu Tau už viską.
Mano brangi mama, (vardas), aš esu dėkingas už viską.

Praktiką skirtą žmonai ar vyrui galite pradėti penktadienį arba bet kokią kitą dieną. Idealu būtų taip pat praktiką pradėti esant augančiam mėnuliui, tačiau tai nėra tiek svarbu.

Naudokite savo pilną vardą, nenaudokite vardo trumpinių ar nik‘u. Idealu būtų parašyti šiuos tris sakinius po 10 kartų (viso 30 sakinių).

Šią praktiką tėvams tęskite 60dienų iš eilės, nepraleiskite nei vienos dienos. Partneriui šią praktiką tęskite 40 dienų.

Jei jums bus labai sunki diena, parašykite bent vieną kartą tuos tris sakinius, plius mažiausiai 10 pilnų nusilenkimų. Lenktis reikia kakta paliečiant grindis, taip, kad mūsų smegenys atsidurtų žemiau širdies.

Yra labai gerai priešais save turėti to asmens nuotrauką, o jeigu neturite, tuomet vizualizuokite asmenį priešais jus. Jei niekada nematėte savo tėvo, tuomet tiesiog melskitės prašydami Dievo, kad visa tai ką darote būtų skirta jūsų tėvui ir tiesiog lenkitės. Idealu būtų 108 nusilenkimai per dieną, o mažiausiai 10.

Vienas pilnas nusilenkimas atrodo taip: jūs stovite, tada atsiklaupiant ant kelių ir rankų, paliečiant kakta grindis, ir vėl atsistojate.

Prašau vienu metu praktiką atlikite tik su vienu asmeniu, o pabaigę su vienu galite pereiti prei kito.

Pirmiausia pradėkite nuo sunkiausių santykių.

Savo likimo nepriėmimas yra viena iš agresijos formų prieš jį. Todėl yra rekomenduojama bent 3 dienas atlikti praktiką su savo likimu, rašant ir lenkiantis.

Mano brangus likime, prašau atleisk man už viską.
Mano brangus likime, aš atleidžiu tau už viską.
Mano brangus likime, esu dėkingas tau už viską.

Ir nusilenkite savo likimui, tiesiog jį įsivaizduokite. Tai labai gerai veikia.

šaltinis: http://ramibleckt.com/forgiveness/

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
info@vedukeliu.lt
© 2018 VeduKeliu