Keturios harmoningo gyvenimo kolonos: fizinė, socialinė, intelektualinė ir dvasinė

Įdėta 2015-07-12

pagal Rami Blekt

Ajurveda ir pasaulinė sveikatos organizacija teigia, kad tam, kad būti sveiku, laimingu ir sėkmingu, reikia būti harmoningam visuose keturiuose lygiuose: fiziniame, socialiniame, intelektualiniame ir dvasiniame.

 

Fizinis lygis

 • Kūno švara nuo toksinų ir nereikalingų medžiagų
 • Tinkama mityba
 • Sveikas ir tiesus stuburas
 • Švarus geriamas vanduo (idealu iš šaltinio, pripildytas pranos)
 • Kvėpavimas (tyras oras, pilnas pranos)
 • Gyvenimas atsižvelgiant į savo fizinį sudėjimą/došą
 • Miegoti nei per daug, nei per mažai
 • Seksualinis gyvenimas (dorybės gunoje, saugant seksualinę energiją)
 • Psichinė ramybė

Socialinis lygis

 • Laimingas asmeninis ir šeimyninis gyvenimas
 • Savo likimo suradimas
 • Gero davimas kitiems žmonėms ir visam pasauliui
 • Tapimas ir būvimas harmoningu asmeniu
 • Savo pareigų atlikimas (kaip sūnaus/dukros, brolio, sesers, tėvo/motinos, darbuotojo)
 • Gebėjimas uždirbti pinigus (ypač vyrams)
 • Atidirbti savo šeimos karmą
 • Gebėjimas kurti harmoningus santykius su žmonėmis
 • Sėkminga profesinė veikla/karjera; materiali gerovė
 • Tinkamas, dorovinis, harmoningas vaikų auklėjimas
 • Veikla, kuri mums teikia malonumą, atitinka mūsų dharmą (likimą) ir teikia gėrį kitiems žmonėms bei visam pasauliui
 • „Tau gerai ir man gerai“ („win-win“) pozicija santykiuose su kitais žmonėmis (remiantis Stephen Covey knyga: „7 sėkmingo žmogaus įpročiai“)

Intelektualinis lygis

 • Gebėjimas išsikelti ir pasiekti tikslus. Tikslai turėtų iškilti ne iš netikro ego, bet iš sielos
 • Aiškus savo gyvenimo tikslų ir misijos matymas, bei sekimas jais
 • Gebėjimas kontroliuoti savo mintis, jausmus, emocijas, bei jusles (? senses)
 • Gebėjimas atskirti esmę nuo detalių, amžiną nuo laikino
 • Gebėjimas susikoncentruoti (remiantis Svami Višnu-Devananda knyga „Meditacija ir mantros“)
 • Formuoti tinkamą pasaulio matymą (Forming a proper perspective on the world)
 • Atsikratyti žalojančių įpročių ir juos pakeisti tinkamais įpročiais dorybės gunoje (anksti keltis, tinkamai maitintis, pozityviai galvoti ir t.t.)
 • Gebėjimas keisti karmą per visuotinių dėsnių pažinimą (gyvenimą pagal juos)
 • Įsisąmoninimas savo amžinosios prigimties (dvasinė siela, kuri periodiškai įsikūnija skirtinguose kūnuose. Nesitapatinimas su fiziniu kūnu)
 • Proto ramybė
 • Negatyvių emocijų pašalinimas
 • Prisiminti: „Mūsų mintys nustato mūsų gyvenimo kursą, jos tarsi spalvos, kuriomis mes paišome gyvenimo drobę“.

Dvasinis lygis

 • Besąlyginės meilės auginimas
 • Gyventi „čia ir dabar“
 • Matyti Dieviškąją valią ir jėgą visame kame
 • Nesavanaudiškumas, reiškiamas per tarnystę visiems, pirmiausia jūsų artimiesiems/giminaičiams ir draugams
 • Vienybės jausmas su visais ir viskuo
 • Reguliari malda ir meditacija
 • Savo gyvenimo gyvenimas, nepatekimas po kitų žmonių ar visuomenės įtaka, tačiau su pagarba priimant jų patarimus
 • Auganti dorybė, gerumas, atjauta
 • Neprisirišimas
 • Kitų žmonių neteisimas
 • Bebaimiškumas
 • Buvimas laisvu nuo geismo, pykčio, gobšumo, pavydo, išdidumo, agresijos ir pan.

šaltinis: http://ramibleckt.com/harmony/

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
info@vedukeliu.lt
© 2018 VeduKeliu